مرور برچسب

دنیای معاصر

تعریف دین و ربط آن با زندگی اجتماعی انسان‌ها

اما به صورت اساسی مراد از دین چیست و چه نقشی در زندگی اجتماعی بشریت دارد؟ در پاسخ به این مساله سیمیناری در ماه مبارک رمضان در ولایت هرات از سوی "کانون مهربانی" برگزار گردید. ارایه کننده این سیمنار استاد محمد مهدی افضلی، بوده و شما…