مرور برچسب

دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر در هرات

امنیت ملی هرات قاچاقچی حرفه‌ای را با دو کیلوگرام شیشه گرفت

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به خبرگزاری وطن24 گفت: این فرد از سوی کارمندان امنیت ملی در ولسوالی کهسان شناسایی و دستگیر شد. وی بیان کرد که همراه با این فرد، دو کیلوگرام شیشه هم به دست نیروهای امنیت ملی افتاده است. نیروهای قطعه ضربتی…