مرور برچسب

در سال 1399

اولین جلسه هیأت حکومت جدید برگزار شد

نخستین جلسۀ کابینۀ سال 1399 تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور، شام روز شنبه در ارگ برگزار شد. در این جلسه، آقای غنی حملات اخیر بالای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولایات زابل و تخار را محکوم کرد. طبق اجندا معاون دوم ریاست…