چهارشنبه, ۱ ثور , ۱۴۰۰ Wednesday, 21 April , 2021
در حارج از کشور
برای مهاجران افغانستان تذکره الکترونیکی توزیع می‌شود 14 ژوئن 2020

برای مهاجران افغانستان تذکره الکترونیکی توزیع می‌شود

در نشست سکتورهای امنیتی، اداره احصائیه موظف شده تا زمینه ثبت مهاجران افغان و توزیع شناسنامه الکترونیکی فراهم کند.