مرور برچسب

دره‌ی کرگوش

کار ساخت یک سرک با هزینه مردم در چهارسده غور آغاز شد

ریاست فواید عامه و باشندگان ولایت غور کار ساخت یک سرک به طول 26 کیلومتر را در ولسوالی چهارسده آغاز کرده‌اند. مولوی حماس، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ غور به خبرگزاری وطن24 گفت: "کار این سرک از دره‌ی کرگوش، واقع در ولسوالی چهارسده به…