مرور برچسب

درمان چاقی

 آمادگی رزمی ارتش امریکا به دلیل چاقی افراد کاهش می‌یابد

امریکا به دلیل چاقی بیش از حد شهروندانش قادر به جذب نیروی جدید نیست و ممکن است که تاثیر منفی بر آمادگی های رزمی ارتش این کشور بگذارد. خبرگزاری وطن24 – امور بین الملل روزنامه دیلی اکسپرس، یک روزنامه انگلیسی گزارش داده است که بنا به…