یکشنبه, ۱۹ ثور , ۱۴۰۰ Sunday, 9 May , 2021
دختران
بسته بودن دو مکتب از سوی طالبان به‌ روی دختران در ولسوالی اوبه 12 آوریل 2021

بسته بودن دو مکتب از سوی طالبان به‌ روی دختران در ولسوالی اوبه

یک منبع دولتی در هرات می‌گوید دو مکتب در ولسوالی اوبه به روی دانش آموزان دختر از صنف هفت تا دوازده مسدود بوده و طالبان اجازه رفتن دختران را نمی‌دهند.