منشوری از آگاهی ها
مرور برچسب

دانش آموزان هرات

از نمره اعلام شده کانکور خود راضی نیستیم و باید دوباره تجدید نظر شود

شماری از بانوان در مقابل ساختمان اداره محلی هرات به دلیل کمبود نمرات کانکور شان دست به اعتراض زده و خواهان بازنگری دوباره نمرات خود شدند. به گزارش خبرگزاری وطن24، ملیه یکی از اشتراک کنندگان کانکور سال 1399 می‌گوید: دانش آموزانی که در روز…

کودکان برای آموزش درست نیاز به فضای امن روانی دارند

شماری از کارشناسان آموزشی، تربیت و تعلیم کودکان در فضای آرام را مهمترین لازمه جامعه می‌دانند تا نسل فردا به درستی پرورش بیابد. به بیان آنان، جنگ‌های امروز کشور تاثیرات منفی زیادی را بر روح و روان کودکان گذاشته و آنان را به سمت خشونت و…