مرور برچسب

دانشکده هنر

برگزاری نمایشگاهی تحت نام “صلح رنگین تضادها” در دانشگاه هرات

"صلح رنگین تضادها" عنوان نمایشگاهیست که آثار یک تن از استادان دانشکده هنر دانشگاه هرات در آن به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه با عنوان صلح رنگین تضادها به صورت عمومی برای چند روز در دانشگاه برگزار شد.…