مرور برچسب

خیزش

آلبوم عکس از روز نخست خیزش امیر محمد اسماعیل خان و نیروهایش در هرات

امروز صبح امیرمحمد اسماعیل خان، رهبر جهاد و مقاومت غرب افغانستان به صورت رسمی اعلان خیزش و قیام بر علیه طالبان کرد. این در حالی است که از 19 ولسوالی هرات، 17 ولسوالی در اختیار طالبان قرار گرفته است و تنها ولسوالی های گزره و انجیل در کنار…