مرور برچسب

خروج قطعی

بازگشت بگرام به دولت افغانستان؛ نماد کامل خروج

ارتش امریکا تا دو هفته دیگر فرودگاه بگرام، بزرگترین پایگاه نیروهای امریکایی در افغانستان را به حکومت افغانستان می‌سپارد. منابع در فرودگاه بگرام به بی‌بی‌سی گفته‌اند که از روز دوشنبه، ۱۰ جوزا روند لجستیکی تحویل‌دهی این پایگاه به وزارت…