چهارشنبه, ۱۷ قوس , ۱۴۰۰ Wednesday, 8 December , 2021
خروج قطعی
بازگشت بگرام به دولت افغانستان؛ نماد کامل خروج 02 ژوئن 2021

بازگشت بگرام به دولت افغانستان؛ نماد کامل خروج

صرف نظر از پیامدهای نظامی و استراتژيک انتقال مسئولیت پایگاه بگرام به نیروهای امنیتی افغان، این انتقال یک پیام مهم تر دیگر هم دارد و آن خروج قطعی و کامل قوای خارجی به رهبری امریکا از افغانستان است.