مرور برچسب

خروج شوروی

خارجی ها باید بروند که البته خواهند رفت/افغانستان جای مناسبی برای ابرقدرتها و متجاوزان نیست

امیرمحمد اسماعیل خان، رهبر با نفوذ جهادی در غرب افغانستان و وزیر پیشین انرژی و آب کشور در سخنرانی خود در مراسم گرامی داشت بیست و ششم دلو، سالروز خروج قوای شوروی از کشور، خواهان این شد که قوای خارجی به خصوص آمریکا از کشور بیرون شوند. به…

گفتگوهای صلح مجاهدین با طالبان نشان داد که این گروه خواهان صلح می‌باشد

به گزارش خبرگزاری وطن24، همایش بزرگداشت از 26 دلو سالروز خروج ارتش شوروی وقت از افغانستان در هرات برگزار شد و امیر محمد اسماعیل خان فرمانده جهادی غرب کشور در نخست در مورد جهاد مردم افغانستان صحبت کرد و پس از آن در مورد صلح تبصره نمود.…

به رهبران جهادی شرم است که از قاتلان دیروز ملت افغانستان امروز صلح می‌خواهند

به گزارش خبرگزاری وطن24، عبدالقیوم رحیمی والی هرات اعمال ارتش شوروی وقت در طول مدت تجاوز به افغانستان را تقبیح و محکوم کرد. والی هرات در سی‌ومین سالروز خروج ارتش شوروی وقت از افغانستان با جمعی از مقامات ملکی و نظامی بر آرامگاه شهدای گمنام…