مرور برچسب

خبرهای وطن24

در این بسته خبری، اخبار مهم افغانستان و جهان را بیننده خواهید بود.

تلاش بانک جهانی برای آزاد‌سازی ۵۰۰ میلیون دالر پول‌های مسدودشده افغانستان سازمان جهانی صحت نسبت به افزایش بالایی سویه "امیکرون" کرونا هشدار داد ریاست زراعت فراه برای هزار کشاورز تخم اصلاح شده توزیع کرد ریاست پاسپورت اعلام کرده…