مرور برچسب

حکومت غوریان

رقیب فاروقی، مرد یخ افغانستان کشور را ترک کرد

رقیب فاروقی، این موضوع را در فیس‌بوکش با شماری از عکس‌هایش پخش کرده است. آقای فاروقی علاوه کرده که قصد داشت سریالی از حکومت غوریان را در همکاری با یکی از شرکت‌های فلم‌سازی ترکیه بسازد، ولی موفق نشده است. وی افزوده که این برنامه‌هایش…