مرور برچسب

حملات طالبان توجیه ناپذیر است

طالبان به مردم و قوای کشور خود حمله می‌کنند این عمل‌شان توجیه ناپذیر است.

محمداشرف غنی رییس جمهور می‌گوید که طالبان با قوای بین‌المللی پیمان بستند، اما مردم و قوای امنیتی و دفاعی کشور خود را مورد حمله قرار می‌دهند که این عمل‌شان توجیه ناپذیر است. آقای غنی روز دوشنبه در مقر وزارت امور داخله با هیات رهبری و…