مرور برچسب

حمایت مالی

برای ادامه نیاز به حمایت مالی است

مسئولان انجمن معلولین جبرئیل هرات می‌گویند با وجود فعالیت‌های چندین ساله تا کنون مکانی مشخصی برای برگزاری برنامه‌ها و صنوف آموزشی شان ندارند. در این مرکز 480 تن از معلولان هرات عضویت دارند. محمد حق‌شناس، مسئول انجمن معلولین جبرئیل هرات در…

آموزگاران مراکز آموزشی خصوصی در هرات خواهان اجازه فعالیت‌های شان شدند

آموزگاران مراکز آموزشی خصوصی در هرات به دلیل مسدود بدون کورس‌های شان از طرف وزارت صحت عامه کشور در مقابل ساختمان اداره محلی این ولایت دست به اعتراض زدند. 14 روز پیش وزارت صحت عامه کشور به دلیل افزایش شیوع ویروس کرونا تمام مراکز آموزشی را…