مرور برچسب

حمایت دولت

لعل و سرجنگل ولسوالی امن در غور؛ چگونه این وضعیت دوام خواهد یافت؟

با افزایش ناامنی‌ها در اکثر مناطق کشور و خصوصا حوزه غرب، طی هفته‌های گذشته چندین ولسوالی در ولایت‌های غربی کشور به دست طالبان سقوط کرد و دامنه ناامنی‌ها تا مناطق نزدیک به مراکز شهرها وسعت یافت. در این میان، برخی مناطق غور به شمول…