دوشنبه, ۸ قوس , ۱۴۰۰ Monday, 29 November , 2021
حمایت دولت
لعل و سرجنگل ولسوالی امن در غور؛ چگونه این وضعیت دوام خواهد یافت؟ 21 ژوئن 2021

لعل و سرجنگل ولسوالی امن در غور؛ چگونه این وضعیت دوام خواهد یافت؟

اعضای شورای ملی و باشندگان غور با اشاره به وخامت اوضاع امنیتی در سراسر کشور می‌گویند ولسوالی لعل و سرجنگل با تلاش نیروهای خیزش مردمی در کنار نیروهای دولتی تا کنون در امنیت مانده است.