جمعه, ۳ ثور , ۱۴۰۰ Friday, 23 April , 2021
حق دسترسی به اطلاعات
در حکومت جدید عدم دسترسی به اطلاعات نسبت به حکومت وحدت ملی افزایش یافته 10 آگوست 2020
دفتر نی در غرب افغانستان:

در حکومت جدید عدم دسترسی به اطلاعات نسبت به حکومت وحدت ملی افزایش یافته

دفتر ساحوی نی، مرکز رسانه‌های آزاد در غرب افغانستان در تحقیق و یک نظر سنجی، یافته است که وضعیت آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات از آغاز به کار حکومت جدید، به وخامت شدیدی رسیده است.