پنج شنبه, ۱۵ جوزا , ۱۳۹۹ Thursday, 4 June , 2020
حفظ دستآوردها
فریاد صلح خواهی زنان هرات نیز بلند شد 14 مارس 2019

فریاد صلح خواهی زنان هرات نیز بلند شد

شماری از زنان در ولایت هرات با تجمع در مقابل ساختمان مقام ولایت، از پروسه صلح در کشور حمایت کردند ولی خواهان توجه جدی به حفظ دستآوردهای نزدیک به دو دهه گذشته شدند.