چهارشنبه, ۱۰ قوس , ۱۴۰۰ Wednesday, 1 December , 2021
حادثه تروریستی
به صحنه کشانیدن رویداد تروریستی دانشگاه کابل با اجرای تئاتر در هرات 07 آوریل 2021
آلبوم تصویر؛

به صحنه کشانیدن رویداد تروریستی دانشگاه کابل با اجرای تئاتر در هرات

این برنامه توسط گروه از جوانان تحت نام "جوانه بیدار" انجام شده است.