مرور برچسب

جهادی

بیعت شماری از فرماندهان جهادی پیشین در هرات با امارت اسلامی

شماری از مجاهدین و فرماندهان پیشین جهادی با والی هرات دیدار داشته و با امارت اسلامی بیعت کردند. به گزارش خبرگزاری وطن24، اداره محلی هرات در خبرنامه‌ای که به نشر رسانده آمده است که شماری از مجهادین پیشین بعد از برگشتن به کشور با والی هرات…