مرور برچسب

جنگ در فراه

ثبت یک هزار و 500 خانواده متأثر از جنگ در ریاست عودت و مهاجرین فراه

مسئولان اداره عودت و مهاجرین فراه می‌گویند بیش از "یک هزار و 500" عریضه از باشندگان این ولایت که به اثر درگیری‌ها میان دولت و طالبان بیجا شدند در این اداره ثبت شده است. رحم‌الدین ریکوال، رئیس عودت و مهاجرین ولایت فراه به سایت خبری وطن24…