مرور برچسب

جنگ جهانی

پنتاگون از احتمال درگیری میان قدرت‌های بزرگ هشدار داد

رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا طی سخنانی گفته که جهان با خطر بروز جنگ میان قدرت‌های بزرگ مواجه است. خبرگزاری وطن24، بین الملل – جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روزگذشته گفت که روسیه نظم جهانی را نقض کرده و به…