مرور برچسب

جنگ تهاجمی

طالبان توان جنگ تهاجمی را در هرات از دست داده‌اند

اعضای رهبری جبهه مقاومت مردمی هرات می‌گویند طالبان در شب گذشته از قسمت‌های غرب، جنوب و شرق تیر اندازی‌های پراکنده داشتند و هیچ‌نوع حمله تهاجمی از سوی این گروه صورت نگرفته‌است. جمال عبدالناصری حبیبی، عضو هیئت رهبری جبهه مقاومت مردمی هرات…