مرور برچسب

جلوگیر از ویروس کرونا

از حمام‌ها تا تالارها بخاطر ویروس کرونا مسدود شد

دولت افغانستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور اقدامات و محدودیت‌های تازه‌ای را وضع کرده است. وحید عمر مشاور رییس جمهور در امور ارتباطات استراتیژیک گفته که حکومت فیصله کرده مکان‌های برگزاری مراسم از جمله سالون‌های عروسی،…