دوشنبه, ۸ قوس , ۱۴۰۰ Monday, 29 November , 2021
جعفر حسینی
بزرگداشت از اولین سالگرد شهید غلام سخی حسینی در هرات 17 ژوئن 2021

بزرگداشت از اولین سالگرد شهید غلام سخی حسینی در هرات

از اولین سالگرد سمونوال شهید غلام سخی حسینی، از فرماندهان جهاد مقدس مردم افغانستان و مدیر اسبق ترافیک هرات با اشتراک مجاهدین، فرهنگیان و همسنگران آن شهید گرامی داشت شد.