مرور برچسب

جبهه مقاومت مردمی

اعلام حمایت شماری از زنان در هرات از جبهه مقاومت مردمی و نیروهای امنیتی

این زنان در یک نشستی در خانه‌ای امیر محمد اسماعیل خان در یک قطعنامه حمایت خود را از بسیج مردمی اعلام و همچنان جنگ کنونی را تقبیح کردند. به گزارش سایت خبری وطن24 ، عبدالرزاق احمدی سخنگوی جبهه مقاومت مردمی در غرب افغانستان گفت:…