مرور برچسب

جامع مدنی هرات

دولت حالت تهاجمی بگیرد/دیگر طاقت حملات بر نوزادان را نداریم

اعضای جامعه مدنی هرات در یک نشست خبری حمله تروریستی بالای زایشگاه دشت برچی در غرب کابل و مراسم جنازه در ننگرهار را به شدت محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری وطن24، سیداشرف سادات، سخنگوی شبکه جامعه مدنی هرات می‌گوید: حمله مخالفان مسلح دولت…