چهارشنبه, ۳۰ میزان , ۱۳۹۹ Wednesday, 21 October , 2020
ثابت
زن و مرد در پروسه صلح همکار باشند 20 ژانویه 2019
والی فراه:

زن و مرد در پروسه صلح همکار باشند

والی فراه که در مراسم اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح صحبت می‌کرد خواهان همسبتگی همه اقشار بخاطر آوردن صلح در کشور شد.