مرور برچسب

تهدیدات

فعالان فراه: تهدیدی از ناحیه طالبان تا کنون نشده‌ایم

برخی از فعالان مدنی در ولایت فراه می‌گویند که از زمان تسلط طالبان به این ولایت تا کنون هیچ تهدیدی خاصی برای فعالان و خبرنگاران به میان نیامده‌است. جبار جبران، از فعالان مدنی ولایت فراه به وطن24 گفت: "در واقع تا به فعلا حکومت محلی امارت…