مرور برچسب

تمرینات ورزشی

ورزش در دل برف برای رساندن صدای محرومیت مردم غور

تمرینات ورزشی در کوه‌پایه‌های سرد و برفی سیاه کوه، محل برف‌باری‌های سنگین امروزهای غور برای یک هدف؛ رسانیدن صدای محرومیت مردم غور. قاسم فردوسی، ورزش کار غوری با دل گرم و در سرمای سخت و طاقت فرسای کوه‌پایه‌های غور این تمرینات را انجام داده…

تمرینات سخت یک ورزشکار غوری در کوه‌پایه‌های این ولایت

ورزشکار غوری که در کوه‌پایه‌های ولایت غور در هوایی چند درجه منفی صفر، 10 دقیقه برهنه زیر برف سپری کرد می‌گوید که می‌خواهد با انجام این‌گونه تمرینات به جهان نشان دهد که در افغانستان زندگی جریان دارد و مکان‌های بی‌شمار تاریخی و زیبا را در خود…