منشوری از آگاهی ها
مرور برچسب

تقاضای آتش بس و صلح دائمی مردم فراه

مردم فراه آتش بس و صلح دائمی می‌خواهند

صمد صالحی، عضو شورای ولایتی فراه به خبرگزاری وطن24 گفت: در سال‌های اخیر مردم این ولایت، جنگ‌های سختی را تجربه کرده و بسیاری از خانواده‌ها داغ‌دار عزیزان خود هستند. او ادامه داد زن و مرد فراه از جنگ و خشونت بی‌زار بوده و خواستار پایان آن…