مرور برچسب

تعیین قطعه حافظتی

تعیین قطعه محافطتی برای حفاطت از منارجام/این سازه در یک قدمی فروپاشی قرار دارد

مسئولان محلی غور می‌گویند نبود بودجه برای بازسازی منارجام و عدم توجه نهادهای فرهنگی جهان به این سازه‌ی جهانی، خطر فروریزی آن حتمی است. همچنین به گفته رئیس اداره فرهنگ غور روز گذشته در سفری شماری از مقامات دولتی به این ساحه، یک قطعه 30…