مرور برچسب

تطبیق

 روزانه تا 200 تن در قریه‌های فراه واکسین کرونا دریافت می‌کنند

جهت پیش‌گیری از شیوع کرونا در ولایت فراه مسئولان محلی می‌گویند روند تطبیق واکسین کرونا را در مرکز شهر و تمامی نقاط این ولایت روی دست گرفته‌اند. این برنامه به مدت بیست روز ادامه دارد. قبل از این در شفاخانه کرونایی و ولایتی فراه دستگاه…