چهارشنبه, ۱ ثور , ۱۴۰۰ Wednesday, 21 April , 2021
تصرف طالبان
سرنوشت مبهم ولسوالی مبهم غور/ناتوانی در نجات یا واگذاری؟ 17 سپتامبر 2020

سرنوشت مبهم ولسوالی مبهم غور/ناتوانی در نجات یا واگذاری؟

عارف عابر سخنگوی والی غور هم در مصاحبه با خبرگزاری وطن24 گفته بود "مردم مرغاب از جنگ میان دولت و طالبان در آن ساحات خسته شدند و برای شان فرق ندارند که دولت حاکمیت آن منطقه را به دست بگیرد یا طالبان."