پنج شنبه, ۸ حوت , ۱۳۹۸ Thursday, 27 February , 2020
ترور کارمند ثبت و احوال نفوس در شیندند
طالبان کارمند مدیریت ثبت و احوال نفوس شیندند هرات را ترور کردند 22 جولای 2019

طالبان کارمند مدیریت ثبت و احوال نفوس شیندند هرات را ترور کردند

مخالفان مسلح دولت یکی از کارمندان بخش مدیریت ثبت و احوال نفوس شیندند هرات را به قتل رساندند.