مرور برچسب

تاثیر مثبت فعالان مدنی در روند صلح

دولت خواهان همکاری فعالان مدنی در روند صلح است

رئیس زون غرب دولت در امور صلح در یک نشست با فعالان جامع مدنی هرات خواهان همکاری نهادهای مدنی در روند صلح کشور شد. به گزارش سایت خبری وطن24، محمد عارف کیانی، رئیس زون غرب دولت در امور صلح در هرات می‌گوید: کشور در یک شرایط حساس قرار گرفته…