یکشنبه, ۲۶ ثور , ۱۴۰۰ Sunday, 16 May , 2021
تئاتر
به صحنه کشانیدن رویداد تروریستی دانشگاه کابل با اجرای تئاتر در هرات 07 آوریل 2021
آلبوم تصویر؛

به صحنه کشانیدن رویداد تروریستی دانشگاه کابل با اجرای تئاتر در هرات

این برنامه توسط گروه از جوانان تحت نام "جوانه بیدار" انجام شده است.

به صحنه کشانیدن رویداد تروریستی دانشگاه کابل با اجرای تئاتر در هرات 07 آوریل 2021

به صحنه کشانیدن رویداد تروریستی دانشگاه کابل با اجرای تئاتر در هرات

"تماس بی‌پاسخ" عنوان تئاتری بود که در جمعه هفته گذشته (13 حمل) در جبرئیل هرات راه اندازی و اجرا شد. این برنامه توسط گروه از جوانان تحت نام "جوانه بیدار" انجام شده است.