مرور برچسب

بوی بد و ناخوشایند

بوی جوی آلوده

همین جویچه‌ها به مرور زمان و در اثر سرما، گرما و عبور افراد و وسایل نقلیه دچار آسیب شدند و از یک طرف نمای شهر را ناخوشایند ساخته‌اند و از جانبی هم بوی بد و دیگر مشکلات زیست محیطی را به بار آورده‌اند. بارها پیش آمده که وسایل شهروندان به…