مرور برچسب

بهای مواد غذایی

تا یک هفته راه باز نشود فاجعه در راه خواهد بود/افزایش 30 درصدی بهای مواد غذایی در هرات

هرات در یک نشست خبری از افزایش"30 درصدی" بهای مواد غذایی و نفتی طی یک هفته گذشته ابراز نگرانی کرده و خواهان باز شدن راه به روی موترهای باربری شدند. بعد از آتش سوزی گمرک هرات، عدم توجه و پرداخت نشدن خسارت رانندگان از سوی دولت، آنان از یک…