مرور برچسب

بنیاد خیریه عاطفی

200 کودک کار خیابانی در هرات شامل مکتب شدند

یک بنیاد خیریه در هرات برای 200 کودک کار و خیابانی مخارج آموشی تهیه کرده و زمینه رفتن آنان به مکتب را فراهم کرده است. عبدالظاهر ارشاد، معاون بنیاد خیریه عاطفی به خبرگزاری وطن24 می‌گوید که این نهاد به ۸۷ دختر و ۱۱۳ پسر زمینۀ آموزش را…