مرور برچسب

بسته بودن شماری از مکاتب

پنج مکتب در ولسوالی اوبه هرات به دلیل ناامنی‌‌ها مسدود می‌‌‌باشد

یک منبع معتبر دولتی در هرات می‌گوید هم اکنون پنج مکتب در ولسوالی اوبه هرات به دلیل ناامنی‌ها مسدود شده است. این منبع معتبر دولتی در هرات که نخواست نامش ذکر شود به سایت خبری وطن24 گفت: از جمله این پنج مکتب، یک مکتب هم دخترانه است که به…