منشوری از آگاهی ها
مرور برچسب

برپایی خیمه تحصن از سوی باشندگان غور

باشندگان معترض غور مقابل دفتر والی خیمه تحصن برپا کردند

معترضان از پنج روز به این طرف، خواهان برکناری مقام‌های ارشد ملکی و نظامی این ولایت هستند. به گزارش خبرگزاری وطن24، باشندگان ادعا دارند که هنوز هیچ مقام دولتی در ارتباط با اعتراض آنان، صحبتی با معترضان نکرده است. در همان روز نخست بود…