مرور برچسب

برنامه آموزشی

توزیع تحفه عیدی برای 120 دانش‌آموز سرکس هرات

مرکز تعلیمی و تربیه‌ای سرکس هرات برای 120 تن از دانش آموزان این نهاد تحفه‌های برای ایام عید و ماه مبارک رمضان توزیع کرده است. به گزارش خبرگزاری وطن24، این نهاد کودکانی که به دلیل فقر توانایی آموزش ندارند تحت پوشش قرار داده و برای آنان…