مرور برچسب

بدهکاری

این شرکت سه ملیارد و 900 میلیون افغانی پول برق بده کار است

مسئولان ریاست حوزه هرات برشنا می‌گویند هرات "سه ملیارد و 900 میلیون" افغانی که معادل 25 میلیون دالر می‌شود به کشورهای ایران و ترکمنستان پول برق قرض دار است. به گزارش خبرگزاری وطن24، عبدالطیف سفیدروان، سرپرست حوزه هرات برشنا می‌گوید:…