مرور برچسب

بحران جنگ

بحران جنگ در غور؛ تهدیدات بلند امنیتی در ولسوالی‌ها و قطع ماندن متوالی آنتن‌های مخابراتی

از چهار روز به این طرف گروه طالبان در ولایت غور دست به حملات تهاجمی علیه دولت زده و با تصرف مرکز ولسوالی شهرک تهدیدات بلندی امنیتی را در چندین منطقه و ولسوالی دیگر این ولایت به میان آورده است. در کنار این بحران، از شروع درگیری‌ها در این…