چهارشنبه, ۱۷ قوس , ۱۴۰۰ Wednesday, 8 December , 2021
با هزینه شش میلیون دالر
افتتاح کشتارگاه مواشی با هزینه شش میلیون دالر در هرات 02 ژوئن 2021

افتتاح کشتارگاه مواشی با هزینه شش میلیون دالر در هرات

معین آبیاری و مالداری وزارت زراعت کشور در سفرش به هرات یک کشتارگاه مواشی را به ارزش شش میلیون دالر افتتاح کرد.