مرور برچسب

با هزینه شش میلیون دالر

افتتاح کشتارگاه مواشی با هزینه شش میلیون دالر در هرات

معین آبیاری و مالداری وزارت زراعت کشور در سفرش به هرات یک کشتارگاه مواشی را به ارزش شش میلیون دالر افتتاح کرد. به گزارش سایت خبری وطن24، حشمت‌الله غفوری، معین آبیاری و مالداری وزارت زراعت و مالداری کشور می‌گوید: این کشتارگاه با…