مرور برچسب

باز خوانی اندیشه امیر علی شیرنوایی

امیرعلی شیر نوایی، وزیر دوران تیموری که باید او را دوباره شناخت

سمپزیومی زیر نام بازخوانی اندیشه‌های امیرعلی شیر نوایی همزمان با پنجصد و هشتادمین سالروز تولد وی در هرات برگزار شد. در این برنامه مسئولان ارشد حکومتی، نمایندگان کشورهای همسایه و بزرگان و جوانان ولایت هرات حضور داشتند. وی وزیر خردمند…