مرور برچسب

بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم

تصمیم‌گیری جهت بازگشایی مکاتب؛ نشست مشورتی علمای دین برگزار می‌شود

وزارت معارف اعلام کرده که به زودی یک نشست مشورتی میان عالمان دین درباره رفتن دخترانِ بالاتر از صنف ششم به مکتب، در کابل برگزار خواهد شد. هر چند این وزارت درباره زمان دقیق برگزاری این نشست چیزی نگفته اما سخنگوی وزارت معارف می‌گوید که احتمال…