مرور برچسب

بازگشایی دفاتر

آغاز فعالیت نورمال دفاتر سازمان ملل در غرب کشور

اداره محلی ولایت هرات از دیدار والی هرات با رئیس دفتر یوناما در حوزه غرب خبر داده است. به گزارش خبرگزاری وطن24، اداره محلی هرات در خبرنامه‌ای بیان کرده که رئیس یوناما در این دیداری که با مولوی عبدالقیوم روحانی والی هرت داشته از فعالیت…